آرشيو

نويسندگان


درباره ما
علاقمند ٍ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیزوبیننده سلام
به وبلاگ دنیای کثیف وعاری ازاخلاق انسانی جاسوسان خوش آمدید

امیدوارم حال شما عزیزان خوب ومطلوب بوده وبا حالی مملوازعلاقه واشتیاق واردوبلاگ حاضرکه به نام«دنیای کثیف وعاری ازاخلاق انسانی جاسوسان»نامگذاری گردیده شدیدتابتونیدبرای اولین بارحول موضوع جاسوس-جاسوسی ودنیای بسیارمرموز-پیچیده ودرعین حال پرازاصول وآداب غیرانسانی جاسوسان که درسایه شوم حفظ منافع ملی به شکل حداکثری دنیای انسانی وجامعه بشری را آلوده کرده وصدالبته روی هرچه اقدام عاری ازاخلاق بشری را سفید نموده اند.
حال برای شما دوستان این پرسش قطعاً مطرح می گردد که ضرورت این وبلاگ برای چیست؟
دوستان خوبم شما درتاریخ 100سال اخیر یا بهتربگویم تاریخ بشریت به انضمام تاریخ دوجنگ جهانی اول ودوم تاحال سیری کوتاه دراحوالات ملل وکشورها داشته باشیدیک چیزنمودعینی ومشهودداردوآن تلاش همه اقوام وملل درجهت حفظ منافع ملی حتی پشت خطوط مرزی به هرقیمت وبابهره گیری ازهرنوع ابزارمی باشد.
شایدآنگاه (وحتی هم اکنون )که اسکندرمقدونی قدبرافراشت تا تاریخ کهن ملت متمدن ایران زمین را باخاک یکسان کندهیچکس باورش نمی شودکه این امپراطورمستبدبابهره مندی ازاطلاعات جاسوسانش عمق پیشرفت علمی ونیزقدرت امپراطوری ایران باستان رادرک کرده بودوآن را خطری جدی برای تمدن نه آنچنان شکوفای اروپای آن زمان می دانست.
به یقین تمدن های امروزی اروپایی وحتی آمریکای جنایتکارازعمق خدمتی که اسکندرمقدونی به اینان کرده واقفندوبرای آن (تلاش اسکندرمقدونی درجهت اضمحلال تمدن ایران باستان)ارزشی فوق تصورهمه شما وبنده قائل می باشند.
شاهدمدعااینکه:بنده حقیرتاسالیان متمادی زمانی که مجسمه آزادی رادرقلب کشورایالات متحده می دیدم بدون هرگونه پیشداوری یا درفقدان هرگونه اطلاعات تاریخی دراین باب همواره آن را مظهرمادرحضرت مسیح(ع)می دانستم.یا حداقل آن را مظهرپاکی ونجابت و...تصورمی نمودم.بعدازمطالعات عمیق چندین ساله متوجه شدم که غرب لائیک وبویژه آمریکای جنایتکاربا نصب این مجسمه آزادی درمشهودترین نقطه کشورشان بزرگترین توهین رابه ماایرانیان متمدن با تمدن بیش ازچندین هزارساله کرده است واما ماجرای این داستان واقعی تاریخی:
دراسنادتاریخی اینطورنگارش یافته است که؛زمانی که اسکندرمقدونی به ایران زمین یورش آوردتمامی چاههای نفت وگازجنوب ایرا ن یعنی دربخشی عظیم ازحوزه تمد نی عیلام باستان را به بهانه اینکه مأمن شیطان می باشدبه آتش کشیدکه گفته شده بعدازگذشت چندهزارسال این چاههای نفتی هم اکنون نیزهمچنان درآتش می سوزند.
این مطلب حکایت واقعی ازمیزان پسرفت دانش بشری درغرب آن زمان داردچراکه درهمین سالها ایرانیان باستان بخوبی ازمنافع علمی نفت واقف بودندوبهره های فراوان ازآن می بردندونیزذکراین نکته که ایران باستان نیز منبع سرشارمنابع زیرزمینی بوده که بایدقدردان لطف خدای سبحان دراین باب باشیم.
بعدازورودسپاهیان اسکندرمقدونی به شهرشیرازگزارشهای جاسوسان حکایت ازاین امرداشت که فرماندهی سپاه ایران درشیرازوکاخ مجلل تخت جمشید برعهده بانویی بسیاراندیشمندوپهلوان می باشدکه وی به لحاظ اصول تاکتیک نظامی سرآمد عصرخودبوده نفوذناپذیرمی باشد.
عوامل اسکندرمقدونی وجواسیس وی دربین مردم شیرازرخنه کرده وراه نفوذدرکاخ تخت جمشیدرادورزدن کاخ وورودازناحیه پشت سرکاخ که منطقه کوهستانی صعب العبوربوده تشخیص می دهندوپس ازورود به کاخ تمام آثارتمدنی ایران باستان رانابودکرده وجواهرات وآثارارزشمندتاریخی قابل حمل رانیزبه یغماء بردند که درخصوص این مطلب اخیرداستانهاومقاله ها نوشته شده است.....
بازم به استنادهمین کتب مستندتاریخی،اسکندرمقدونی درزمان ورودش به ایران جمعی عظیم اززنان روسپی کشورش را جهت تجدید قوای سپاه اعزامی به ایران باستان با خود همراه نمودکه پس ازشکست سختی که به سپاه ایران وشیرازواردنموداین زنان درتهییج سپاه اسکندرمقدونی درقتل وغارت وچپاول ملت ایران باستان وآثارباستانی تمدن ارزشمندایران نقش بسزایی داشتندوزنی ازهمین جمع که گفته می شود نامش تا ئیس بوده بابدست گرفتن مشعلی آتشین سواربرگردن اسکندرمقدونی خبیث شده وضمن کام دادن به وی بااشاره مشعل به اسکندروسپاه پیروزش،دستوربه آتش کشیدن تمامی بخش های کاخ تخت جمشیدرا صادرمی کند واسکندردرمعیت سپاهش همانی می کند که تائیس بی بندوبار دستو ر می دهد....
حال شما دوستان خودقضاوت کنیدکه:
برای چه بعدازگذشت صدهاسال مجسمه تائیس درقلب آمریکای جنایتکارسردرآورده ومظهری به نام مجسمه آزادی رادرکشوری جنایتکاربخود می گیردسئوالی است که جوابش بسیارمهم وحیاتی می باشدکه دراین وبلاگ ونیزوبلاگ دیگرم به آدرس زیرجواب کامل ومستندومستدلش را ذکرخواهم نمودم:
www.hhakimiyan.blogfa.com
دوستان خوبم مطالب این وبلاگ فعلاًدرقالب عناوین زیرطراحی گردیده که دربخش موضوعات مطالب به شکل دسته بندی شده بایگانی گردیده قابل دسترسی می باشد:
-تعاریف وکلیات جاسوس وجاسوسی
-تاریخچه جاسوس وجاسوسی دردنیا
-شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا
-اهداف جاسوسی دردنیا
-گاری عکس وبلاگ
-لینکهای ارائه دهنده مطالب دراین باب
-بخش هنری ودانلودستان وبلاگ
دوستان خوبم دراین وبلاگ می خواهم برای اولین باردراینترنت ازجاسوس-جاسوسی- دنیای خصوصی پلید وزشت جاسوسی وجاسوسان ودهها عنوان دیگربراتون مطلب بذارم.خوشحال میشم موارد علاقمندی های خودرااعلام نموده تا این خدمتگزارکوچک شما هم امتثال امرکرده درجهت شکوفایی هرچه بهتروبیشترمطالب وبلاگ قدمهای اساسی وتاثیرگذاری بردارد....بدان امیدوآرزو.....وبه نام داداریزدان شروع میکنم کاروبلاگ:
«دنیای کثیف وعاری ازاخلاق انسانی جاسوسان»


ایمیل :
شرحی برماجرای دنیای پیچیده وخوف انگیزجاسوسان دنیاارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ جمعه چهارم مهر 1393, 23:39


رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتادر خصوص جدیدترین شگرد کلاهبرداران و سارقان در فضای مجازی گفت: در این خصوص بزهکاران از طریق نصب مدارهای مغناطیسی بر روی دستگاه های پوز اطلاعات کارت مشتریان را در حافظه جانبی مدار ذخیره کرده و سپس با استفاده از دستگاه کارت خوان اطلاعات حساب مالباختگان را دریافت و سپس با استفاده از کارت جعلی ساخته شده اقدام به برداشت وجه و خرید اینترنتی می کنند که در همین زمینه نیز فروشندگان باید دقت لازم را در زمینه نگهداری مناسب دستگاه‌های POS خود داشته باشند


برچسب‌ها: POS, حافظه جانبی, پلیس فتا, پلیس اینترنت, کارت خواندسته بندي :

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ جمعه چهارم مهر 1393, 23:35


کارشناسان هشدار می‌دهند، کاربرانی که از عینک گوگل استفاده می‌کنند، می‌توانند تنها با نگاه و فیلمبرداری از طریق عینک خود به سرعت اطلاعات امنیتی سایر کاربران مانند رمز PIN گوشی تلفن همراه، تبلت و یا رایانه آنها بپردازند.

گفتنی است، کارشناسان همچنین اعتقاد دارند دریافت اطلاعات امنیتی کاربران سایر دستگاههای الکترونیکی از طریق وسایلی مانند iphone5، سامسونگ،‌ smartwatch و همینطور webcam نیز امکان پذیر است.پ


بررسی‌ها نشان می‌دهند، کارشناسان حداکثر فاصله مورد نیاز برای سرقت کدهای PIN را حدود 10 فوتی عنوان کرده‌اند.


کارشناسان ادعا می‌کنند، نرم‌افزارهای ویژه تجزیه و تحلیل سایه‌ها و حرکات انگشتان دست افراد که بر روی عینک گوگل نصب شده توانایی ردیابی کدهای اطلاعاتی را به کاربر عینک می‌دهد.

کارشناسان برای اثبات ادعای خود یک آزمایش عملی برای ردیابی علامت‌های pw با استفاده از عینک گوگل انجام داده‌اند.


کارشناسان اعتقاد دارند استفاده از عینک گوگل در آینده به یک معضل جهانی امنیتی بدل خواهد شد.
 
دسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ جمعه چهارم مهر 1393, 23:32


 

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گفت: طبق نظریه بیشتر کارشناسان و متخصصان اشعه الکترومغناطیسی تلفن همراه می‌تواند روی ساختار پروتئین‌ها، آنزیم‌ها و DNA تاثیر گذاشته و ممکن است موجب پارگی رشته‌های DNA ‌شود و به طور کلی بحث توارث و ژن را درگیر کند.

دسته بندي : مقالات تحقیقی پژوهشی

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ جمعه چهارم مهر 1393, 23:30


جدیدترین اسناد منتشر شده توسط ادوارد اسنودن نشان از همکاری گسترده نهادهای جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جمع‌آوری اطلاعات درباره کشورهای خاورمیانه بالاخص ایران و مصر دارد.

به گزارش تسنیم به نقل از هاآرتص؛ گرین گرین‌والد، همکار ادوارد اسنودن در افشای اسرار آژانس امنیت ملی آمریکا، روز گذشته (دوشنبه) اسنادی جدید منتشر کرد که بر اساس آن آمریکا و اسرائیل همکاری‌های گسترده‌ای در حوزه جاسوسی از کشورهای خاورمیانه بالاخص ایران و مصر داشتند.

پس از اینکه محمد مرسی در ژوئن ۲۰۱۲ با حمایت اخوان‌المسلمین به قدرت رسید، سازمان‌های اطلاعاتی امریکا و اسرائیل همکاری‌های مشترک را افزایش دادند تا تحولات این کشور را زیر نظر بگیرند.

مؤلف سند فاش شده توسط اسنودن - افسر میز مربوطه در مدیریت امور خارجی آژانس امنیت ملی آمریکا - با غرور درباره "گزارش‌های موفقیت‌آمیز" سخن می‌گوید. اولین مورد از این گزارش‌ها "برنامه هسته‌ای ایران، [است] و در پی آن تلاش‌های هسته‌ای سوریه، نیات و برنامه‌های حزب‌الله لبنان، تروریسم فلسطینی، جهاد جهانی [قرار دارند]. در این سند به همکاری برنامه‌های مشترک آژانس امنیت ملی آمریکا، سیا و چندین سازمان جاسوسی اسرائیل برای جمع آوری اطلاعات درباره مقامات رده بالای ایران و نیز برنامه هسته‌ای کشورمان اشاره شده است.

دسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ جمعه چهارم مهر 1393, 23:14


چگونه از شر شبکه‌های اجتماعی خلاص شویم!؟

 دورشدن از شبکه‌های اجتماعی ممکن است ترسناک به نظر برسد اما ترسناک‌تر از آن این است که هیچ کس متوجه غیبت شما نخواهد شد و البته شما چیز زیادی را از دست نخواهید داد. شگفت آور است نه؟ البته مزیت‌های بیشتری هم وجود دارد مثلا شما می‌توانید بدون مزاحمت‌های اپلیکیشن فیس‌بوک راحت‌تر بخوابید یا به جای چک کردن اینستاگرام کتاب بخوانید.


برچسب‌ها: شبکه های اجتماعی, فیس بوک فیسبوک, ایسناگرام, حذف فیس بوک فیسبوک ایسناگرامدسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ جمعه چهارم مهر 1393, 23:9


آنچه در ادامه می‌خوانید نگرانی خارجی‌ها از بابت جمع‌‌آوری داده‌های متنوع مربوط به ابزارهای هوشمند، از طریق شبکه‌های بی‌سیم است. ابزارهای هوشمندی که این روزها همانند جزیی از یدن‌مان، آن‌ها را دایما با خودمان این‌طرف و آن‌طرف می‌بریم. شاید جامعه ما هنوز تا نمونه‌هایی که در این مطلب به آن ها اشاره خواهد شد فاصله زیادی داشته باشد، اما همین الان هم فرودگاه‌ها، فروشگاه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و بسیاری از رستوران‌های ما به سرویس اینترنت رایگان از طریق وای‌فای  مجهز شده‌اند.

چگونه تلفن همراه‌تان شما را تسلیم شرکت‌ها [یا خرابکاران] می‌کند
 

بحث بر سر این نیست که آیا شما در تلفن‌تان چیزی دارید که می‌خواهید از دیگران پنهان کنید یا نه. بحث بر سر این نیست که افشای اطلاعات ابزار شما برای شما زیان و برای نفوذگر (جمع‌آوری کننده) سود مالی به همراه دارد یا خیر. مساله این است که این داده‌ها به نحوی به شما مربوط هستند و حتی اگر در نهایت تصمیم بگیرید که آن‌‌ها را با طیب خاطر در اختیار بقیه بگذارید، باید بدانید که چه می‌کنید.
تلاش‌های بسیاری برای امن کردن سرویس‌های وبی و برنامه‌های مبتنی بر اینترنت مشهور انجام شده است. این تلاش‌ها به ویژه پی‌سی‌ها را هدف گرفته‌اند. اما یکی از درس‌هایی که ما از بررسی و تحلیل اتفاقاتی مشابه رسوایی‌های NSA می‌گیریم این است که به ازای هر نشت داده (data leak) که بواسطه ضعف یکی از وب‌سایت‌های مشهور اتفاق می‌افتد، یک نفوذ و نشت داده مشابه هم در دنیای موبایل رقم می‌خورد. تجهیزات همراه ما را در معرض بزرگ‌ترین ریسک‌های حمله و تحت نظر بودن قرار می‌دهند.
البته این NSA نیست که ما را تحت نظر قرار می‌دهد، بلکه شرکت‌های کوچک و بزرگ و همین‌طور مجرمین هستند که افراد را در مقیاس کوچک‌تری ردگیری کرده و هدف قرار می‌دهند.
وای‌فای‌های رایگان و عمومی (حتی به تدریج در ایران ما هم) به جزیی اصلی از سازوکار اپ‌های موبایل‌های ما تبدیل شده‌اند. اپل و گوگل هر دو سرویس‌های موبایلی‌شان را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که از اطلاعات شبکه‌های بی‌سیم برای بالابردن سرعت و دقت موقعیت‌یابی استفاده کنند. شرکت‌های مخابراتی شبکه‌های رایگان، باز و رمزنگاری نشده‌ای را در اختیار مردم می‌گذارند تا بار دکل‌های مخابراتی را سبک‌تر کنند و افراد بتوانند به اینترنتی سریع‌تر دسترسی پیدا کنند و فروشگاه‌ها، فست‌فودها و کافه‌ها غالبا از این شبکه‌ها برای تامین رضایت بیشتر مشتریان بهره می‌برند.

چگونه تلفن همراه‌تان شما را تسلیم شرکت‌ها [یا خرابکاران] می‌کند
 

این کار راحتی بیشتری را برای کاربران فراهم می‌آورد ولی در عین حال نقطه مناسبی هم برای حمله خرابکاران یا هر کس دیگری فراهم می‌کند که بخواهد در ارتباطات باندپهن مردم فضولی کند. یک نمونه ساده این که اگر یک وای‌فای باز و بدون گذرواژه با نام attwifi داشته باشید (نامی که AT&T برای شبکه‌هایش استفاده می‌کند) آی‌فون‌ها و ابزارهای اندرویدی با تنظیمات پیش‌فرض به صورت اتوماتیک به آن متصل می‌شوند.
مواظب اکسس پوینت‌های شیطانی باشید زمانی که حمله‌کننده‌ها به یک دستگاه دسترسی پیدا کرده و آن را به عنوان یک نقطه دسترسی که توسط شرکتی معتبر فراهم شده جا می‌زنند، اشتراک اینترنت خود را به راه می‌اندازند تا افراد به سادگی بتوانند تمام کارهایی را که در حالت عادی انجام می‌دهند، به انجام برسانند. اما در کنار آن حمله‌کننده‌ها می‌توانند به سادگی کل ارتباطات افرادی که به آن شبکه متصل شده‌اند را شنود کنند. نکته این‌جاست که این اکسس‌پوینت لازم نیست سخت‌افزاری خاص و طراحی شده باشد یا حتی توسط یک لپ‌تاپ معمولی با یک کارت شبکه اضافه کنترل شود. هرکسی با دانشی متوسط می‌تواند یک گوشی موبایل را روت کرده و آن را به پلتفرم حمله سیار تبدیل کند.

حتی لازم نیست حمله کننده شبکه‌اش را با نام attwifi یا چیزهای عمومی معرفی کند. اخیرا نفوذپذیری جدیدی توسط EvilAP نصب شده روی PwnPlug نشان داده شده است.
این بدافزار منتظر درخواست‌های جست‌وجوی (probe request) شبکه که از دستگاه‌های همراه صادر می‌شود می‌ماند. این درخواست‌های جست‌وجو، دربردارنده SSID شبکه‌هایی که دستگاه اخیرا به آن‌ها وصل شده نیز هستند. به این ترتیب اکسس پوینت می‌تواند با گرفتن این نام‌ها خودش را به عنوان یکی از آن‌ها جا بزند! اگر دستگاه مورد نظر برای اتصال خودکار به آن شبکه تنظیم شده باشد، کار نفوذ با موفقیت به پایان رسیده است.
این کار می‌تواند افراد را در معرض حمله‌های man-in-the-middle قرار دهد و حتی رمزنگاری‌های سرویس‌های وبی را دور بزند.


فقط گوش می‌دهند حتی بدون فریب دادن دستگاه شما برای اتصال مستقیم، یک حمله‌کننده (یا یک کارمند یا یک فروشنده) می‌تواند به اطلاعاتی که شما از طریق وای‌فای جابه‌جا می‌کنید دسترسی داشته باشد. حتی ممکن است اتصال را به رایگان در اختیار شما قرار دهند تا به صورت قانونی به داده‌های شما دسترسی داشته باشند.
مثلا Target اتصال رایگان را با توافق‌نامه خدماتی در اختیار کاربران می‌گذارد که حق جمع‌آوری داده‌های مشخصی را از دستگاه‌های کاربران برای شرکت محفوظ می‌داند. برخی از مواردی که در این موافقت‌نامه ذکر شده‌اند این‌ها هستند:
داده‌های آماری: مثلا چه تعداد از کاربران در هر فروشگاه از این سرویس استفاده کرده‌اند.  

   داده‌های نشست تماس: مثلا طول زمان اتصال  

  نوع دستگاه‌ها: مثلا آی‌فون یا بلک‌بری   

  داده‌های مرورگر: نسخه مرورگر و آدرس آی‌پی    

داده‌های فروشگاه: محل فروشگاهی که دستگاه در آن وصل شده است.   

  استفاده از خدمات خود Target: مثلا کوپن‌های تخفیفی که استفاده شده‌اند.  

   شماره اختصاصی دستگاه    وب‌سایت‌ها و صفحاتی که بازدید شده‌اند
بسته به نحوه پیکربندی شبکه، تقریبا هر کسی که به آن شبکه متصل است می‌تواند چنین داده‌هایی را از ارتباطات شما برداشت کند. مثلا کوکی‌هایی که اگر بدون رمزنگاری تبادل شوند بعدا می‌توانند برای سرقت نشست‌های مرورگر شما مورد استفاده قرار بگیرند. فروشگاه‌ها حتی راه‌هایی دارند که بدون استفاده ار وای‌فای دستگاه شما را ردگیری کنند!
با یافتن آدرس MAC دستگاه شما، سیگنال‌های Heartbeat شبکه‌های سلولی، سیگنال بلوتوث یا موارد مشابه فروشگاه‌ها می‌توانند جابه‌جایی‌های شما در فروشگاه را زیر نظر گرفته و حتی با سه آنتن موقعیت دقیق شما را تعیین کنند. یک فروشگاه بزرگ در ریچموند این قابلیت را در ۲۰۱۱ مورد آزمایش قرار داد، اما بعد مجبور شد آن را موقتا غیرفعال کند. این سرویس زمانی دوباره فعال خواهد شد که فروشگاه بتواند روشی برای فرار از این ردگیری را برای مشتریان فراهم کند.

چگونه تلفن همراه‌تان شما را تسلیم شرکت‌ها [یا خرابکاران] می‌کند

ترکیبی از این قابلیت به همراه دوربین‌های ویدیویی و تراکنش‌هایی که با کارت‌های بانکی انجام می‌شوند (حتی به رغم این‌که داده‌ها ظاهرا بدون نام هستند) می‌توانند به «شناسایی مشتریان» بیانجامد. مثلا صندوق‌داران مشتریان دایم را تشخیص دهند یا حتی آمار چیزهایی که آن‌ها قبلا خریده‌اند را کنترل کنند. فقط تصور کنید که چنین داده‌هایی اگر در اختیار شرکت‌های امنیتی، خرابکاران یا حتی مقامات قانونی بیافتد چه استفاده‌های دیگری می‌تواند داشته باشد.
کابل بی‌سیم را بکشید! راه‌های متنوعی برای کاهش ردپای موبایل‌تان وجود دارد. ابتدایی‌ترین شیوه این است که قابلیت «اتصال خودکار» به شبکه‌های بی‌سیم را غیرفعال کنید. حتی می‌توانید فراتر رفته و اصلا در مکان‌های ناشناس وای‌فای ابزارتان را خاموش کنید.
استفاده از VPNها می‌تواند دستگاه شما را از شر پایش‌های غیرفعال (Passive) دور نگه دارد. البته برخی از شرکت‌ها به عنوان جزیی از قرارداد استفاده‌شان، VPNها را مسدود می‌کنند.

چگونه تلفن همراه‌تان شما را تسلیم شرکت‌ها [یا خرابکاران] می‌کند

البته یک راه ساده و قطعی برای فرار از تمام این معضلات وجود دارد! وقتی در جای ناشناسی هستید، تلفن‌هوشمند یا تبلت‌تان را خاموش کنید یا حداقل آن را روی حالت Airplane‌ قرار دهید. به این ترتیب حداقل به بازی‌های مورد علاقه‌تان دسترسی دارید!

دسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ جمعه چهارم مهر 1393, 23:5


تکنولوژی ژیروسکوپ گوشی های هوشمند سبب نفوذ پذیری هکر ها در گوشی های هوشمند می شود ، و این قابلیت را در اختیار هکر ها قرار می دهد ، که بتوانند با فعال کردن میکروفون گوشی به استراق سمع و جاسوسی از کاربر گوشی بپردازند. این مشکل اغلب در گوشی های هوشمند سامسونگ فعال می شود و این مورد یک باگ امنیتی برای این گوشی هوشمند بحساب می آید و کاربر را دچار مشکل می نماید در ادامه نحوه فعال کردن میکروفن و جاسوسی هکر از گوشی های دارای تکنولوژی ژروسکوپ را برایتان توضیح خواهیم داد ، پس با ما باشید.

براساس بررسی های کارشناسان و مهندسان دانشگاه استونفورد ایالات متحده امریکا تکنولوژی که به حسگر ژیروسکوپ معروف است که داخل گوشی‌های هوشمند قرار گرفته است که براحتی می‌تواند توسط هکرها مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و به عنوان ابزاری برای استراق سمع در اختیار هکر ها باشد. هکرها با استفاده از نفوذ در ژیروسکوپ و اپلیکیشن های مرتبط با آن و تبدیل آن به میکروفون قادرند بسادگی از این وسیله بعنوان ابزار جاسوسی استفاده کنند.

گفتنی است در حالت عادی میکروفون گوشی هوشمند برای فعال شدن نیاز به اجازه از کاربر دارد، اما حسگرهای حرکتی درگوشی هوشمند به چنین اجازه ای نیاز ندارند ، مخصوصاً زمانی که با حرکت دست شما صفحه نمایشگر عمودی یا افقی می‌شود ، اینجاست که یک هکر قادر است از این عملکرد بر علیه کاربر استفاده نماید ، و پس از تغییر حالت گوشی این عملکرد اجازه روشن شدن میکروفن را می دهد و هکر قادر است براحتی به صدای شما گوشی دهد ، البته گوش دادن به صدای شما هیچ فایده ای برای هکر ها ندارند ، این مورد زمانی به چشم می آید که یک سیاستمدار از اینگونه گوشی ها استفاده نماید و کافی است با این باگ کوچک اما مهم تمامی اطلاعات سری یک کشور فاش شود.

اگر به خبر ها یکم بیشتر توجه کنید جاسوسی ها امریکا و آلمان این روز ها بیشتر بگوش میرسه ، شاید این روش هم کمکی برای این کشور ها برای جاسوسی از هم باشه ، نظر شما چیه؟

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اپلیکیشن Gyrophone که با این سنسور گوشی کار میکند با استفاده از ارتعاش و لرزش و از طریق صدا نیز حساس می‌شود و بسیاری از گوشی‌های اندرویدی در رنج ۸۰ تا ۲۵۰ هرتز را پاسخ می‌دهند و این همان فرکانس صدای انسان است.

مورد دیگر این است که گوشی‌های موبایلی همچون آیفون با فرکانس زیر ۱۰۰ کار می‌کند و بنابراین استفاده از مکالمات با آیفون برای جاسوسی توسط هکر ها مفید خواهد بود. و اما ژیروسکوپ ؛ این سنسور وسیله اندازه‌ گیری جهت می باشد که از اصل بقای تکانه زاویه‌ ای بهره می برد و این ابزار در گوشی های هوشمند و در کنار اپلیکیشن مخصوص (Gyrophone) قرار دارد و برای چرخش خودکار صفحه نمایش گوشی هم استفاده می‌شود.

گفتنی است مهندسان دانشگاه استنفورد که این باگ امنیتی گوشی های هوشمند را دریافتند جزییات این کشف خود را در کنفرانس موسوم به Usenix Security conference ارائه نمایند؛ همچنین کمپانی گوگل هم در حال بررسی روی این موضوع است تا صحت ادعای این محققان ثابت شود.

 

منبع : engadget.com

 
دسته بندي : مقالات تحقیقی پژوهشی

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ دوشنبه ششم آبان 1392, 0:12


امام مهدی

دسته بندي :

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ جمعه بیست و نهم شهریور 1392, 16:4


جاسوسی آمریکا از بزرگترین شرکت مخابراتی بلژیک یک رسوایی دیگر را درباره جاسوسی آمریکا رقم زد.

کارشناسان معتقدند با توجه به این که شرکت های بزرگ انفورماتیک آمریکایی هستند، اطلاعات کشورهای جهان به سادگی به سیستمهای اطلاعاتی آمریکا منتقل می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، جاسوسی آمریکا از بزرگترین شرکت مخابرات بلژیک، نگرانی های بسیاری را درباره اطلاعات کشورهای اروپایی که توسط شرکت های بزرگ انفورماتیک آمریکا پشتیبانی می شوند را برانگیخته است.

دسته بندي : خبرنامه وبلاگ

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ جمعه بیست و نهم شهریور 1392, 15:54


هر تلفن همراهی قاعدتاً دارای یک میکروفون بسیار حساس است که همواره قابلیت فعال شدن را دارا می باشد.فعال کردن این میکروفون نیازی به برقراری تماس با گوشی مزبور و فعال شدن سیم کارت گوشی و یا حتی روشن بودن تلفن همراه ندارد.

مطالب مرتبط:

دسته بندي : تعاریف وکلیات جاسوس وجاسوسی

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ پنجشنبه بیستم مهر 1391, 18:56


به گزارش سرویس خواندنی‌های خبرگزاری فارس، تصاویری که در زیر می‌بینید تنها نمونه کوچکی از ابزار های جاسوسی است که امروز در اندازه های کوچک می‌تواند تصاویر بسیار با کیفتی را ضبط نموده و حتی از طریق ارتباط بی‌سیم به منبعی ارسال کند.


برچسب‌ها: ابزارهای جاسوسی جدیددسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391, 19:39


یک مرکز تحقیقاتی اسامی هزار و 500 جاسوس سازمان اطلاعات شوروی سابق را منتشر کرد.
 
به گزارش فارس به نقل از روزنامه اتریشی« اشتاندارد»، یک موسسه تحقیقاتی در لیتوانی اسامی هزار و 500 نفر از افرادی را که طی سالهای 1961 تا 1990 با سازمان جاسوسی شوروی سابق (KGB) همکاری می‌کردند، را در اینترنت منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، خبرگزاری (Elta) لیتوانی با اعلام این مطلب از به راه افتادن جنجالی رسانه ای پس از افشای این فهرست در اینترنت خبر داد.

 لیتوانی پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق یکی از جمهوری‌های این کشور بود و در 11 مارس 1990 به عنوان نخستین کشور، اعلام استقلال کرد.

دسته بندي : خبرنامه وبلاگ

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ شنبه چهارم شهریور 1391, 20:38


دستگيري اعضاي تيم جاسوسي در مناطق زلزله زده

35 نفر از افرادي که در پوشش و با عنوان فريب امداد رساني به زلزله زدگان استان آذربايجان شرقي اقدام به شايعه پراکني براي تشويش اذهان مردم زلزله زده مي کردند دستگير شدند.


برچسب‌ها: جاسوسي, مناطق زلزله زده آذربايجاندسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ شنبه بیست و هشتم مرداد 1391, 13:30


جاسوس سیا و عربستان در سوریه کیست؟


عربستان سعودی مدت‌هاست از طریق این جاسوس در پی طرح‌ریزی نقشه‌ای برای براندازی رژیم سوریه و کارشکنی در امور جمهوری اسلامی ایران است که در خلال سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵ سفیر عربستان سعودی در امریکا بود.

 نشریه «وترنز تودی» در مطلبی به قلم «اسماعیل سلامی» می‌نویسد؛ «بندربن سلطان» کسی که در پست حساس مدیر کل آژانس اطلاعات گماشته شده است به تحقق اهداف شوم عربستان در سوریه و ایران کمک خواهد کرد.

دسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ یکشنبه پانزدهم مرداد 1391, 19:23


فروشندگان ابزارآلات جاسوسی، اینترنت و مغازه‌های مربوط به تکنولوژی را قرق کرده‌اند و به رغم اعلام برخورد انتظامی با این افراد، آزادانه در حال فروش غیرقانونی این وسایل هستند.


برچسب‌ها: فروش ابزارجاسوسي, قانوندسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ پنجشنبه پانزدهم تیر 1391, 18:38


موساد اقدام به راه‌اندازی شبکه اجتماعی‎‌ای کرده است که در آن مامورانش خود را با نام‌های مستعار دخترانه معرفی می‌کنند و از این طریق جوانان عرب را به دام می‌اندازند.
به گزارش گرداب، یک مسئول امنیتی لبنان گفت: «دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی به منظور دستیابی به اطلاعات از کشورهای عربی، تعداد زیادی سایت های ارتباط اجتماعی راه اندازی کرده و ماموران این سازمان با اسم مستعار دختران، جوانان عرب را به دام انداخته و آنها را تخلیه اطلاعاتی می کنند.»

روزنامه لبنانی "الجمهوریه" نوشت: شیوه عمل دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی که یکی از اهداف اصلی آن جمع‌آوری اطلاعات از "حزب الله" و دیگر مناطق لبنان است، با بسیاری از دیگر سازمان های جاسوسی متفاوت بوده و این سازمان به منظور دستیابی به اهداف خود از طرق مختلف وارد می شود.

این روزنامه افزود: یکی از این راه های کسب اطلاعات از جوانان کشورهای عربی، استفاده از پایگاه های الکترونیکی است که اهداف خود را انسانی و اجتماعی معرفی می کنند، اما در حقیقت از آنها به منظور استخدام جاسوس و مزدور بهره گرفته می شود.

در همین چارچوب اخیرا یک پایگاه اینترنتی با عنوان "تروریسم کافی است" آغاز به کار کرده و هدف اصلی آن رصد فعالیت های حزب الله بوده و در ظاهر این امر را مقابله با آنچه که تروریسم می نامد، معرفی می کند.

در این سایت اسامی جمعیت ها و گروه های سوئیسی که در ظاهر به امور کمک به مجروحان و از کارافتادگان اهتمام دارند، نوشته شده و شعارها و موضوعات زیادی در خصوص حقوق بشر و آزادی های فردی در آن به کار رفته است.

به گفته یک مسئول امنیتی لبنانی، بیشتر شبکه های جاسوسی صهیونیستی که در سال ۲۰۰۹ به وسیله نیروهای امنیتی کشف شدند، از پایگاه های خبری اینترنتی استفاده می کردند تا از این طریق عکس ها و اطلاعات خود را به شکل حرفه ای منتقل کنند که از جمله این پایگاه ها، می توان از سایت خبری "کوالیس" نام برد که در ظاهر تنها به منظور انتشار خبرهای مطبوعاتی به کار می رفت و در عمل برنامه ای برای ارتباط میان مزدوران و جاسوسان رژیم صهیونیستی بود.

به گفته یک کارشناس رایانه ای، رژیم اشغالگر، بیش از ۱۰۰ شرکت تخصصی در رابطه با فناوری اطلاعات در اختیار دارد.

همچنین بنا بر اسناد به دست آمده از شبکه های اطلاعاتی که متخصصان صهیونیست به شکل مستقیم آنها را هدایت می کنند، رژیم صهیونیستی به دنبال جذب جوانان جهان سوم به ویژه در کشورهای سوریه، لبنان، اردن و عراق است.

منبع: ایرنابرچسب‌ها: موساد, حزب الله, اسرائیل, رژیم صهیونیستی, جاسوس, شبکه اجتماعی, دیپلماسی عمومیدسته بندي :

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ پنجشنبه پانزدهم تیر 1391, 18:36


یک مقام مسئول:

بازجویی از جاسوس‌های آذربایجانی بازداشت شده در ایران + عکس

روش مورد استفاده دو تبعه آذري بازداشت شده، همان روشي محسوب می‌شود که رژیم صهیونیستی مدت‌هاست براي اجراي آن در تلاش است.
به گزارش گرداب، دو تبعه بازداشت شده کشور آذربايجان در ايران، به اتهام جاسوسي و تلاش براي ايجاد تنش‌هاي قومي در کشورمان، تحت بازجويي قرار دارند.

يک مقام مسئول در استان آذربايجان شرقي ايران با اعلام اين مطلب افزود: مدارک و اسناد به دست‌ آمده نشان مي‌دهد که "شهريار حاجي زاده" و "فريد حسين اف" با هدايت سرويس اطلاعاتي آذربايجان MTN، وارد ايران شده بودند؛ آن‌ها ماموريت داشتند تا تعدادي از معترضان داخلي را همسو با مقاصد خود و در راستاي جدايي‌طلبي به کار گيرند.»

روش مورد استفاده دو تبعه آذري بازداشت شده، همان روشي محسوب می‌شود که رژیم صهیونیستی مدت‌هاست براي اجراي آن در تلاش است.

تحريک و حمايت عناصر افراطي در جمهوري آذربايجان، پرداخت بودجه و در اختيار گذاشتن تجربيات و آموزش اين عوامل و در نهايت اعزام هدفمند آن‌ها به ايران، موجب افزايش تنش‌هاي سياسي بين دو کشور ايران و آذربايجان شده است.

حاجي زاده و حسين اف با پوشش يک موسسه فرهنگي و با دعوتنامه‌اي جعلي که از سوي رابط ايراني‌شان برايشان ارسال شده بود، وارد ايران شدند.دو متهم مذکور در راستاي ماموريت خود، اقدام به جمع آوري اطلاعات و تصويربرداري از اماکن خاص کرده‌اند.

در سال‌هاي اخير، جمهوري آذربايجان به محلي مناسب براي تردد و ترانزيت جاسوس‌ها و تروريست‌ها، به کشورهاي ثالث از جمله رژیم صهیونیستی تبديل شده است.

منبع: پرس تی ویبرچسب‌ها: بازجویی, جاسوس‌های آذربایجانی, بازداشت, ایران, عکسدسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ چهارشنبه سی و یکم خرداد 1391, 11:36


فناوري‌هاي امروزي به ابزار دولت‌هاي تماميت‌خواه براي اعمال كنترل روزافزون بر شهروندانشان تبديل شده است؛ در اين گزارش، 10 شيوه جديد جاسوسي دولت آمريكا در امور شهروندانش توصيف شده است.
به گزارش گرداب، پايگاه تحليلي "امريکن دريم" در گزارشي در رابطه با شيوه‌هاي جديدي که دولت‌ آمريکا در زندگي مردم جاسوسي مي‌کند، مي‌نويسد: اگر به نظر شما جالب نيست كه دولت‌ها به شيوه‌هاي مختلف، سعي کنند تا زندگي ما را زير نظر بگيرند، بر آن نظارت کنند، آن را دنبال کنند و بر آن کنترل داشته باشند، منتظر باشيد در آينده شاهد وقوع رخدادهاي ناپسندتري باشيد.

برچسب‌ها: جاسوسي, آمريكا, حقوق شهروندی, فناوری, تلفن همراهدسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ جمعه بیست و ششم خرداد 1391, 12:25


   

آیا اینترنت به بزرگترین و مخوف‌ترین ماشین جاسوسی دنیا تبدیل شده است؟ ابزارهای جاسوسی عصر جدید چگونه عمل می‌کنند؟ آیا مهم‌ترین و جدیدترین ابزار جاسوسی دنیا را می‌شناسید؟ آیا می‌دانید که هر شهروند ناخواسته به یک جاسوس تبدیل شده است؟ در این گزارش به معرفی و نحوه عملکرد و بررسی جاسوسی سایبری و ابزارهای مورد استفاده آن خواهیم پرداخت.


برچسب‌ها: جاسوسان پنهان, تکنولوژی جاسوسی آمریکا, دانلود فیلم و عکسدسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ چهارشنبه سوم خرداد 1391, 13:57


صهیونیست‌ها با ایجاد کمپین‌های مجازی در وهله اول وارد رایانه‌های کاربران فیس‌بوک شده و در مرحله بعد از بین آن‌ها سعی در جذب و پرورش انواع جاسوس‌ها برای خود دارند.
به گزارش گرداب، سازمان های امنیتی رژیم صهیونیستی در ادامه دشمنی با اسلام و مسلمانان، در طراحی گسترده جهت از پانشاندن مقاومت اسلامی، دست به جاسوسی از طریق کامپیوترهای افراد وسرقت اطلاعات آنان زده اند.


برچسب‌ها: سبک جدید, جاسوسی مجازی, صهیونیست‌هادسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

آمار شماصفحات سايت


آخرين مطالب
» جدیدترین روش سرقت ازکارت بانک ( جمعه چهارم مهر 1393 )
» عینک گوگل در آینده به یک معضل جهانی ( جمعه چهارم مهر 1393 )
» استفاده زیاد از تلفن همراه باعث پارگی رشته‌های DNA می‌شود ( جمعه چهارم مهر 1393 )
» جاسوسی مشترک ( جمعه چهارم مهر 1393 )
» چگونه از شر شبکه‌های اجتماعی خلاص شویم!؟ ( جمعه چهارم مهر 1393 )
» وقتی تلفن همراه‌تان شما را تسلیم خرابکاران می‌کند! ( جمعه چهارم مهر 1393 )
» استراق سمع و جاسوسی از طریق ژیروسکوپ گوشی های هوشمند "سامسونگ" ( جمعه چهارم مهر 1393 )
» ( دوشنبه ششم آبان 1392 )
» یک رسوایی دیگر از جاسوسی آمریکا در اروپا ( جمعه بیست و نهم شهریور 1392 )
» چگونه تلفن های همراه شنود می شود؟ ( جمعه بیست و نهم شهریور 1392 )
» ابزارهای جاسوسی جدید ( پنجشنبه بیستم مهر 1391 )
» نام 1500 جاسوس سابق KGB لو رفت ( پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391 )

لينکستان