آرشيو

نويسندگان


درباره ما
علاقمند ٍ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیزوبیننده سلام
به وبلاگ دنیای کثیف وعاری ازاخلاق انسانی جاسوسان خوش آمدید

امیدوارم حال شما عزیزان خوب ومطلوب بوده وبا حالی مملوازعلاقه واشتیاق واردوبلاگ حاضرکه به نام«دنیای کثیف وعاری ازاخلاق انسانی جاسوسان»نامگذاری گردیده شدیدتابتونیدبرای اولین بارحول موضوع جاسوس-جاسوسی ودنیای بسیارمرموز-پیچیده ودرعین حال پرازاصول وآداب غیرانسانی جاسوسان که درسایه شوم حفظ منافع ملی به شکل حداکثری دنیای انسانی وجامعه بشری را آلوده کرده وصدالبته روی هرچه اقدام عاری ازاخلاق بشری را سفید نموده اند.
حال برای شما دوستان این پرسش قطعاً مطرح می گردد که ضرورت این وبلاگ برای چیست؟
دوستان خوبم شما درتاریخ 100سال اخیر یا بهتربگویم تاریخ بشریت به انضمام تاریخ دوجنگ جهانی اول ودوم تاحال سیری کوتاه دراحوالات ملل وکشورها داشته باشیدیک چیزنمودعینی ومشهودداردوآن تلاش همه اقوام وملل درجهت حفظ منافع ملی حتی پشت خطوط مرزی به هرقیمت وبابهره گیری ازهرنوع ابزارمی باشد.
شایدآنگاه (وحتی هم اکنون )که اسکندرمقدونی قدبرافراشت تا تاریخ کهن ملت متمدن ایران زمین را باخاک یکسان کندهیچکس باورش نمی شودکه این امپراطورمستبدبابهره مندی ازاطلاعات جاسوسانش عمق پیشرفت علمی ونیزقدرت امپراطوری ایران باستان رادرک کرده بودوآن را خطری جدی برای تمدن نه آنچنان شکوفای اروپای آن زمان می دانست.
به یقین تمدن های امروزی اروپایی وحتی آمریکای جنایتکارازعمق خدمتی که اسکندرمقدونی به اینان کرده واقفندوبرای آن (تلاش اسکندرمقدونی درجهت اضمحلال تمدن ایران باستان)ارزشی فوق تصورهمه شما وبنده قائل می باشند.
شاهدمدعااینکه:بنده حقیرتاسالیان متمادی زمانی که مجسمه آزادی رادرقلب کشورایالات متحده می دیدم بدون هرگونه پیشداوری یا درفقدان هرگونه اطلاعات تاریخی دراین باب همواره آن را مظهرمادرحضرت مسیح(ع)می دانستم.یا حداقل آن را مظهرپاکی ونجابت و...تصورمی نمودم.بعدازمطالعات عمیق چندین ساله متوجه شدم که غرب لائیک وبویژه آمریکای جنایتکاربا نصب این مجسمه آزادی درمشهودترین نقطه کشورشان بزرگترین توهین رابه ماایرانیان متمدن با تمدن بیش ازچندین هزارساله کرده است واما ماجرای این داستان واقعی تاریخی:
دراسنادتاریخی اینطورنگارش یافته است که؛زمانی که اسکندرمقدونی به ایران زمین یورش آوردتمامی چاههای نفت وگازجنوب ایرا ن یعنی دربخشی عظیم ازحوزه تمد نی عیلام باستان را به بهانه اینکه مأمن شیطان می باشدبه آتش کشیدکه گفته شده بعدازگذشت چندهزارسال این چاههای نفتی هم اکنون نیزهمچنان درآتش می سوزند.
این مطلب حکایت واقعی ازمیزان پسرفت دانش بشری درغرب آن زمان داردچراکه درهمین سالها ایرانیان باستان بخوبی ازمنافع علمی نفت واقف بودندوبهره های فراوان ازآن می بردندونیزذکراین نکته که ایران باستان نیز منبع سرشارمنابع زیرزمینی بوده که بایدقدردان لطف خدای سبحان دراین باب باشیم.
بعدازورودسپاهیان اسکندرمقدونی به شهرشیرازگزارشهای جاسوسان حکایت ازاین امرداشت که فرماندهی سپاه ایران درشیرازوکاخ مجلل تخت جمشید برعهده بانویی بسیاراندیشمندوپهلوان می باشدکه وی به لحاظ اصول تاکتیک نظامی سرآمد عصرخودبوده نفوذناپذیرمی باشد.
عوامل اسکندرمقدونی وجواسیس وی دربین مردم شیرازرخنه کرده وراه نفوذدرکاخ تخت جمشیدرادورزدن کاخ وورودازناحیه پشت سرکاخ که منطقه کوهستانی صعب العبوربوده تشخیص می دهندوپس ازورود به کاخ تمام آثارتمدنی ایران باستان رانابودکرده وجواهرات وآثارارزشمندتاریخی قابل حمل رانیزبه یغماء بردند که درخصوص این مطلب اخیرداستانهاومقاله ها نوشته شده است.....
بازم به استنادهمین کتب مستندتاریخی،اسکندرمقدونی درزمان ورودش به ایران جمعی عظیم اززنان روسپی کشورش را جهت تجدید قوای سپاه اعزامی به ایران باستان با خود همراه نمودکه پس ازشکست سختی که به سپاه ایران وشیرازواردنموداین زنان درتهییج سپاه اسکندرمقدونی درقتل وغارت وچپاول ملت ایران باستان وآثارباستانی تمدن ارزشمندایران نقش بسزایی داشتندوزنی ازهمین جمع که گفته می شود نامش تا ئیس بوده بابدست گرفتن مشعلی آتشین سواربرگردن اسکندرمقدونی خبیث شده وضمن کام دادن به وی بااشاره مشعل به اسکندروسپاه پیروزش،دستوربه آتش کشیدن تمامی بخش های کاخ تخت جمشیدرا صادرمی کند واسکندردرمعیت سپاهش همانی می کند که تائیس بی بندوبار دستو ر می دهد....
حال شما دوستان خودقضاوت کنیدکه:
برای چه بعدازگذشت صدهاسال مجسمه تائیس درقلب آمریکای جنایتکارسردرآورده ومظهری به نام مجسمه آزادی رادرکشوری جنایتکاربخود می گیردسئوالی است که جوابش بسیارمهم وحیاتی می باشدکه دراین وبلاگ ونیزوبلاگ دیگرم به آدرس زیرجواب کامل ومستندومستدلش را ذکرخواهم نمودم:
www.hhakimiyan.blogfa.com
دوستان خوبم مطالب این وبلاگ فعلاًدرقالب عناوین زیرطراحی گردیده که دربخش موضوعات مطالب به شکل دسته بندی شده بایگانی گردیده قابل دسترسی می باشد:
-تعاریف وکلیات جاسوس وجاسوسی
-تاریخچه جاسوس وجاسوسی دردنیا
-شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا
-اهداف جاسوسی دردنیا
-گاری عکس وبلاگ
-لینکهای ارائه دهنده مطالب دراین باب
-بخش هنری ودانلودستان وبلاگ
دوستان خوبم دراین وبلاگ می خواهم برای اولین باردراینترنت ازجاسوس-جاسوسی- دنیای خصوصی پلید وزشت جاسوسی وجاسوسان ودهها عنوان دیگربراتون مطلب بذارم.خوشحال میشم موارد علاقمندی های خودرااعلام نموده تا این خدمتگزارکوچک شما هم امتثال امرکرده درجهت شکوفایی هرچه بهتروبیشترمطالب وبلاگ قدمهای اساسی وتاثیرگذاری بردارد....بدان امیدوآرزو.....وبه نام داداریزدان شروع میکنم کاروبلاگ:
«دنیای کثیف وعاری ازاخلاق انسانی جاسوسان»


ایمیل :
شرحی برماجرای دنیای پیچیده وخوف انگیزجاسوسان دنیاارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ دوشنبه ششم آبان 1392, 0:12


امام مهدی

دسته بندي :

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ جمعه بیست و نهم شهریور 1392, 16:4


جاسوسی آمریکا از بزرگترین شرکت مخابراتی بلژیک یک رسوایی دیگر را درباره جاسوسی آمریکا رقم زد.

کارشناسان معتقدند با توجه به این که شرکت های بزرگ انفورماتیک آمریکایی هستند، اطلاعات کشورهای جهان به سادگی به سیستمهای اطلاعاتی آمریکا منتقل می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، جاسوسی آمریکا از بزرگترین شرکت مخابرات بلژیک، نگرانی های بسیاری را درباره اطلاعات کشورهای اروپایی که توسط شرکت های بزرگ انفورماتیک آمریکا پشتیبانی می شوند را برانگیخته است.

دسته بندي : خبرنامه وبلاگ

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ جمعه بیست و نهم شهریور 1392, 15:54


هر تلفن همراهی قاعدتاً دارای یک میکروفون بسیار حساس است که همواره قابلیت فعال شدن را دارا می باشد.فعال کردن این میکروفون نیازی به برقراری تماس با گوشی مزبور و فعال شدن سیم کارت گوشی و یا حتی روشن بودن تلفن همراه ندارد.

مطالب مرتبط:

دسته بندي : تعاریف وکلیات جاسوس وجاسوسی

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ پنجشنبه بیستم مهر 1391, 18:56


به گزارش سرویس خواندنی‌های خبرگزاری فارس، تصاویری که در زیر می‌بینید تنها نمونه کوچکی از ابزار های جاسوسی است که امروز در اندازه های کوچک می‌تواند تصاویر بسیار با کیفتی را ضبط نموده و حتی از طریق ارتباط بی‌سیم به منبعی ارسال کند.


برچسب‌ها: ابزارهای جاسوسی جدیددسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391, 19:39


یک مرکز تحقیقاتی اسامی هزار و 500 جاسوس سازمان اطلاعات شوروی سابق را منتشر کرد.
 
به گزارش فارس به نقل از روزنامه اتریشی« اشتاندارد»، یک موسسه تحقیقاتی در لیتوانی اسامی هزار و 500 نفر از افرادی را که طی سالهای 1961 تا 1990 با سازمان جاسوسی شوروی سابق (KGB) همکاری می‌کردند، را در اینترنت منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، خبرگزاری (Elta) لیتوانی با اعلام این مطلب از به راه افتادن جنجالی رسانه ای پس از افشای این فهرست در اینترنت خبر داد.

 لیتوانی پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق یکی از جمهوری‌های این کشور بود و در 11 مارس 1990 به عنوان نخستین کشور، اعلام استقلال کرد.

دسته بندي : خبرنامه وبلاگ

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ شنبه چهارم شهریور 1391, 20:38


دستگيري اعضاي تيم جاسوسي در مناطق زلزله زده

35 نفر از افرادي که در پوشش و با عنوان فريب امداد رساني به زلزله زدگان استان آذربايجان شرقي اقدام به شايعه پراکني براي تشويش اذهان مردم زلزله زده مي کردند دستگير شدند.


برچسب‌ها: جاسوسي, مناطق زلزله زده آذربايجاندسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ شنبه بیست و هشتم مرداد 1391, 13:30


جاسوس سیا و عربستان در سوریه کیست؟


عربستان سعودی مدت‌هاست از طریق این جاسوس در پی طرح‌ریزی نقشه‌ای برای براندازی رژیم سوریه و کارشکنی در امور جمهوری اسلامی ایران است که در خلال سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵ سفیر عربستان سعودی در امریکا بود.

 نشریه «وترنز تودی» در مطلبی به قلم «اسماعیل سلامی» می‌نویسد؛ «بندربن سلطان» کسی که در پست حساس مدیر کل آژانس اطلاعات گماشته شده است به تحقق اهداف شوم عربستان در سوریه و ایران کمک خواهد کرد.

دسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ یکشنبه پانزدهم مرداد 1391, 19:23


فروشندگان ابزارآلات جاسوسی، اینترنت و مغازه‌های مربوط به تکنولوژی را قرق کرده‌اند و به رغم اعلام برخورد انتظامی با این افراد، آزادانه در حال فروش غیرقانونی این وسایل هستند.


برچسب‌ها: فروش ابزارجاسوسي, قانوندسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ پنجشنبه پانزدهم تیر 1391, 18:38


موساد اقدام به راه‌اندازی شبکه اجتماعی‎‌ای کرده است که در آن مامورانش خود را با نام‌های مستعار دخترانه معرفی می‌کنند و از این طریق جوانان عرب را به دام می‌اندازند.
به گزارش گرداب، یک مسئول امنیتی لبنان گفت: «دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی به منظور دستیابی به اطلاعات از کشورهای عربی، تعداد زیادی سایت های ارتباط اجتماعی راه اندازی کرده و ماموران این سازمان با اسم مستعار دختران، جوانان عرب را به دام انداخته و آنها را تخلیه اطلاعاتی می کنند.»

روزنامه لبنانی "الجمهوریه" نوشت: شیوه عمل دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی که یکی از اهداف اصلی آن جمع‌آوری اطلاعات از "حزب الله" و دیگر مناطق لبنان است، با بسیاری از دیگر سازمان های جاسوسی متفاوت بوده و این سازمان به منظور دستیابی به اهداف خود از طرق مختلف وارد می شود.

این روزنامه افزود: یکی از این راه های کسب اطلاعات از جوانان کشورهای عربی، استفاده از پایگاه های الکترونیکی است که اهداف خود را انسانی و اجتماعی معرفی می کنند، اما در حقیقت از آنها به منظور استخدام جاسوس و مزدور بهره گرفته می شود.

در همین چارچوب اخیرا یک پایگاه اینترنتی با عنوان "تروریسم کافی است" آغاز به کار کرده و هدف اصلی آن رصد فعالیت های حزب الله بوده و در ظاهر این امر را مقابله با آنچه که تروریسم می نامد، معرفی می کند.

در این سایت اسامی جمعیت ها و گروه های سوئیسی که در ظاهر به امور کمک به مجروحان و از کارافتادگان اهتمام دارند، نوشته شده و شعارها و موضوعات زیادی در خصوص حقوق بشر و آزادی های فردی در آن به کار رفته است.

به گفته یک مسئول امنیتی لبنانی، بیشتر شبکه های جاسوسی صهیونیستی که در سال ۲۰۰۹ به وسیله نیروهای امنیتی کشف شدند، از پایگاه های خبری اینترنتی استفاده می کردند تا از این طریق عکس ها و اطلاعات خود را به شکل حرفه ای منتقل کنند که از جمله این پایگاه ها، می توان از سایت خبری "کوالیس" نام برد که در ظاهر تنها به منظور انتشار خبرهای مطبوعاتی به کار می رفت و در عمل برنامه ای برای ارتباط میان مزدوران و جاسوسان رژیم صهیونیستی بود.

به گفته یک کارشناس رایانه ای، رژیم اشغالگر، بیش از ۱۰۰ شرکت تخصصی در رابطه با فناوری اطلاعات در اختیار دارد.

همچنین بنا بر اسناد به دست آمده از شبکه های اطلاعاتی که متخصصان صهیونیست به شکل مستقیم آنها را هدایت می کنند، رژیم صهیونیستی به دنبال جذب جوانان جهان سوم به ویژه در کشورهای سوریه، لبنان، اردن و عراق است.

منبع: ایرنابرچسب‌ها: موساد, حزب الله, اسرائیل, رژیم صهیونیستی, جاسوس, شبکه اجتماعی, دیپلماسی عمومیدسته بندي :

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ پنجشنبه پانزدهم تیر 1391, 18:36


یک مقام مسئول:

بازجویی از جاسوس‌های آذربایجانی بازداشت شده در ایران + عکس

روش مورد استفاده دو تبعه آذري بازداشت شده، همان روشي محسوب می‌شود که رژیم صهیونیستی مدت‌هاست براي اجراي آن در تلاش است.
به گزارش گرداب، دو تبعه بازداشت شده کشور آذربايجان در ايران، به اتهام جاسوسي و تلاش براي ايجاد تنش‌هاي قومي در کشورمان، تحت بازجويي قرار دارند.

يک مقام مسئول در استان آذربايجان شرقي ايران با اعلام اين مطلب افزود: مدارک و اسناد به دست‌ آمده نشان مي‌دهد که "شهريار حاجي زاده" و "فريد حسين اف" با هدايت سرويس اطلاعاتي آذربايجان MTN، وارد ايران شده بودند؛ آن‌ها ماموريت داشتند تا تعدادي از معترضان داخلي را همسو با مقاصد خود و در راستاي جدايي‌طلبي به کار گيرند.»

روش مورد استفاده دو تبعه آذري بازداشت شده، همان روشي محسوب می‌شود که رژیم صهیونیستی مدت‌هاست براي اجراي آن در تلاش است.

تحريک و حمايت عناصر افراطي در جمهوري آذربايجان، پرداخت بودجه و در اختيار گذاشتن تجربيات و آموزش اين عوامل و در نهايت اعزام هدفمند آن‌ها به ايران، موجب افزايش تنش‌هاي سياسي بين دو کشور ايران و آذربايجان شده است.

حاجي زاده و حسين اف با پوشش يک موسسه فرهنگي و با دعوتنامه‌اي جعلي که از سوي رابط ايراني‌شان برايشان ارسال شده بود، وارد ايران شدند.دو متهم مذکور در راستاي ماموريت خود، اقدام به جمع آوري اطلاعات و تصويربرداري از اماکن خاص کرده‌اند.

در سال‌هاي اخير، جمهوري آذربايجان به محلي مناسب براي تردد و ترانزيت جاسوس‌ها و تروريست‌ها، به کشورهاي ثالث از جمله رژیم صهیونیستی تبديل شده است.

منبع: پرس تی ویبرچسب‌ها: بازجویی, جاسوس‌های آذربایجانی, بازداشت, ایران, عکسدسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ چهارشنبه سی و یکم خرداد 1391, 11:36


فناوري‌هاي امروزي به ابزار دولت‌هاي تماميت‌خواه براي اعمال كنترل روزافزون بر شهروندانشان تبديل شده است؛ در اين گزارش، 10 شيوه جديد جاسوسي دولت آمريكا در امور شهروندانش توصيف شده است.
به گزارش گرداب، پايگاه تحليلي "امريکن دريم" در گزارشي در رابطه با شيوه‌هاي جديدي که دولت‌ آمريکا در زندگي مردم جاسوسي مي‌کند، مي‌نويسد: اگر به نظر شما جالب نيست كه دولت‌ها به شيوه‌هاي مختلف، سعي کنند تا زندگي ما را زير نظر بگيرند، بر آن نظارت کنند، آن را دنبال کنند و بر آن کنترل داشته باشند، منتظر باشيد در آينده شاهد وقوع رخدادهاي ناپسندتري باشيد.

برچسب‌ها: جاسوسي, آمريكا, حقوق شهروندی, فناوری, تلفن همراهدسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ جمعه بیست و ششم خرداد 1391, 12:25


   

آیا اینترنت به بزرگترین و مخوف‌ترین ماشین جاسوسی دنیا تبدیل شده است؟ ابزارهای جاسوسی عصر جدید چگونه عمل می‌کنند؟ آیا مهم‌ترین و جدیدترین ابزار جاسوسی دنیا را می‌شناسید؟ آیا می‌دانید که هر شهروند ناخواسته به یک جاسوس تبدیل شده است؟ در این گزارش به معرفی و نحوه عملکرد و بررسی جاسوسی سایبری و ابزارهای مورد استفاده آن خواهیم پرداخت.


برچسب‌ها: جاسوسان پنهان, تکنولوژی جاسوسی آمریکا, دانلود فیلم و عکسدسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ چهارشنبه سوم خرداد 1391, 13:57


صهیونیست‌ها با ایجاد کمپین‌های مجازی در وهله اول وارد رایانه‌های کاربران فیس‌بوک شده و در مرحله بعد از بین آن‌ها سعی در جذب و پرورش انواع جاسوس‌ها برای خود دارند.
به گزارش گرداب، سازمان های امنیتی رژیم صهیونیستی در ادامه دشمنی با اسلام و مسلمانان، در طراحی گسترده جهت از پانشاندن مقاومت اسلامی، دست به جاسوسی از طریق کامپیوترهای افراد وسرقت اطلاعات آنان زده اند.


برچسب‌ها: سبک جدید, جاسوسی مجازی, صهیونیست‌هادسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ یکشنبه دهم اردیبهشت 1391, 20:56


"سپ" سومین زنی خواهد بود که از سوی دولت "باراک اوباما" به عنوان رئیس آژانس ماهواره‌های جاسوسی آمریکا، عالی رتبه ترین سازمان اطلاعات و جاسوسی کشور، تعیین می شود.
به گزارش گرداب به نقل از روزنامه آمریکایی "واشنگتن تایمز"، "بتی جی سپ" معاون اصلی دفتر شناسایی ملی وزارت دفاع آمریکا از سوی دولت آمریکا به عنوان رئیس جدید آژانس ماهواره‌های جاسوسی آمریکا منصوب شد.

"لئون پانه‌تا"، وزیر دفاع آمریکا نیز روز گذشته با انتصاب "سپ" به عنوان رئیس جدید دفتر شناسایی ملی که یکی از پنج آژانس بزرگ اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا است و مسئولیت ساخت و پرتاب ماهواره های جاسوسی را بر عهده دارد، موافقت کرد.

"سپ" سومین زنی خواهد بود که از سوی دولت "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به عنوان رئیس آژانس ماهواره‌های جاسوسی آمریکا، عالی رتبه ترین سازمان اطلاعات و جاسوسی کشور، تعیین می شود.

بر اساس این گزارش، "جیمز کلاپر"، رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا نیز که انتصاب سپ را امضا کرده است وی را رئیسی هوشمند، بسیار حرفه ای و خونسرد توصیف کرد که تعهدپذیری اش او را از بقیه جدا کرده است.

"سپ" به عنوان افسر سابق نیروی هوایی آمریکا در حال حاضر معاون اصلی مدیر اداره شناسایی ملی آمریکا محسوب می شود و از سال 1997 میلادی تاکنون در این سمت فعالیت داشته است؛ او از سال 2005 میلادی تاکنون در بخش مدیریت ارشد و سایر پست های وزارت دفاع آمریکا مشغول به خدمت بوده است.

قابل ذکر است که وی در ماه ژوئن سال جاری مسئولیت ریاست بر آژانس ماهواره های جاسوسی آمریکا را از "بروس کارلسون"، ژنرال بازنشسته نیروی هوایی آمریکا تحویل خواهد گرفت و سومین زنی خواهد بود که ریاست یکی از 17 آژانس اطلاعاتی آمریکا را عهده دار می شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

برچسب‌ها: آمریکا, ماهواره های جاسوسیدسته بندي : گاری عکس وبلاگ

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391, 18:54


نقشه راه گوگل تبیین شد؛

گرداب/ اتحاد همه تجهیزات یک جاسوس

مدیر اجرایی گوگل به مناسبت نخستین سالگرد فعالیت خود در این سمت، نقشه راه این کمپانی برای آینده را تبیین کرد.

برچسب‌ها: تجهیزات, جاسوسدسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ شنبه نوزدهم فروردین 1391, 20:13


http://www.gerdab.ir/fa/news/10267/دولت-آمریکا-به-جاسوسی-کنسول‌های-بازی-می‌رود


برچسب‌ها: آمریکا, جاسوسی, کنسول‌هادسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ سه شنبه پانزدهم فروردین 1391, 18:57


رای من کجاست؛
سیا سند محرمانه ای را برای حمایت از جنبش سبز در ایران طراحی کرده است که عنوان محرمانه و غیر قابل انتشار دارد.
اخبار مرتبط:

برچسب‌ها: سیا, جنبش سبزدسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ سه شنبه شانزدهم اسفند 1390, 20:6


رئیس سابق سیا اذعان کرد؛

ویروسی که بلای جان سیا شد!

مایکل هایدن عنوان کرد که ويروس رايانه‌اي استاکس‌نت براي خراب‌کاري در برنامه هسته‌اي ايران ايده خوبي بود اما اكنون به جان خود ما افتاده است.
اخبار مرتبط:

برچسب‌ها: ویروس, سیادسته بندي : مقالات تحقیقی پژوهشی

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390, 18:22


برروی لینک زیرلطفاْکلیک بفرمایید:

http://www.gerdab.ir/fa/news/9580/گوگل-بزرگترین-دستگاه-جاسوسی-دنیا-تصاویر


برچسب‌ها: گوگل, بزرگترین دستگاه, جاسوسی دنیا, تصاویردسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

ارسال مطلب توسط علاقمند در تاريخ پنجشنبه ششم بهمن 1390, 16:38


ازوبلاگ دیگرم:

http://babazm.blogfa.com/

يكي از پروژ‌ه‌هاي در دست اقدام دارپا، استفاده از حشرات براي جاسوسي است که در اين پروژه، با استفاده از تكنولوژي نانو، اين حشرات مي‌توانند به صورت مستقيم عكس و فيلم را به مركز كنترل ارسال‌كنند.

به گزارش گرداب، دارپا "DARPA" مخفف "Defense Advanced Research Projects Agency" به معناي آژانس پروژه‌های تحقیقاتی دفاعی پیشرفته  است كه به صورت مستقيم زير نظر وزارت دفاع آمريكا و شخص وزير، به فعاليت‌ می پردازد.

يكي از پروژ‌ه هاي در دست اقدام دارپا، استفاده از حشرات براي جاسوسي است. در اين پروژه، با استفاده از تكنولوژي نانو، ريزپردازنده‌ها و دوربين‌هايي همراه با جي پي اس، روي بدن حشرات قرار می گیرد و اين حشرات مي‌توانند به صورت مستقيم عكس و فيلم را به مركز كنترل ارسال‌كنند.

واخبارمرتبط:


ادامه مطلب

دسته بندي : شیوه ها وابزارجاسوسی دردنیا

آمار شماصفحات سايت


آخرين مطالب
» ( دوشنبه ششم آبان 1392 )
» یک رسوایی دیگر از جاسوسی آمریکا در اروپا ( جمعه بیست و نهم شهریور 1392 )
» چگونه تلفن های همراه شنود می شود؟ ( جمعه بیست و نهم شهریور 1392 )
» ابزارهای جاسوسی جدید ( پنجشنبه بیستم مهر 1391 )
» نام 1500 جاسوس سابق KGB لو رفت ( پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391 )
» دستگيري اعضاي تيم جاسوسي در مناطق زلزله زده ( شنبه چهارم شهریور 1391 )
» جاسوس سیا و عربستان در سوریه کیست؟ ( شنبه بیست و هشتم مرداد 1391 )
» بازار داغ فروش ادوات جاسوسی ( یکشنبه پانزدهم مرداد 1391 )
» موساد برای جاسوسی شبکه اجتماعی می‌زند ( پنجشنبه پانزدهم تیر 1391 )
» بازجویی از جاسوس‌های آذربایجانی بازداشت شده در ایران + عکس ( پنجشنبه پانزدهم تیر 1391 )
» 10 شيوه جاسوسي دولت آمريكا از شهروندان ( چهارشنبه سی و یکم خرداد 1391 )
» از این جاسوسان پنهان چقدر اطلاعات دارید ؟ / بررسی تکنولوژی جاسوسی آمریکا / + دانلود فیلم و عکس ( جمعه بیست و ششم خرداد 1391 )

لينکستان